Muayene Video Listesi
Lütfen Kalp/Solunum Seslerini ve Sesli Videoları Kulaklıkla Dinleyin.

BÖLÜM 2
PEDİYATRİK ANAMNEZ (ÖYKÜ) ALMA KILAVUZU
Video 1. Pediyatrik Anamnez Alma

BÖLÜM 2
VİTAL BULGULAR
Video 1. Nabız muayenesi
Video 2. Üst kol çevresi ölçme
Video 3. Kan basıncı ölçme
Video 4. Çocuk ve bebekte kapiller doluş zamanı

BÖLÜM 4
BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Video 1. Boy ölçme

BÖLÜM 5
DERİ MUAYENESİ
Video 1. Eritem
Video 2. Nikolsky bulgusu

BÖLÜM 6
BAŞ MUAYENESİ
Video 1,2. Chvostek Belirtisi
Video 3. Baş Çevresi Ölçme
Video 4. Fontanel Muayenesi
Video 5. Kraniyotabes muayenesi
Video 7. Kırmızı refl e testi
Video 7,8. Açma-kapama ve Hirschberg testi

BÖLÜM 7
KULAK, BURUN, BOĞAZ ve BOYUN MUAYENESİ
Video 1. Ramsey Hunt sendromu
Video 2. Dış kulak yolunda egzostoz
Video 3. Orta kulakta glomus timpanikum
Video 4. Spontan nistagmus
Video 5. Romberg, hassaslaştırılmış Romberg ve Unterberger testi
Video 6. Sağ burun boşluğunda akut bakteriyel rinosinüzit
Video 7. Sağ burun boşluğunda septum deviyasyonu ve polip
Video 8. Yabancı cisim
Video 9. Sol burun boşluğunda antrokoanal polip
Video 10. Sağ koanal atrezi
Video 11. Sol nazal endoskopide adenoid vejetasyon
Video 12. Sol nazal endoskopide jüvenil nazofaringeal anjiyofi brom
Video 13. Sol nazal endoskopide nazofarinkste malign neoplazma
Video 14. Normal indirekt laringoskopi görüntüsü
Video 15. Normal videolaringostroboskopi görüntüsü
Video 16. Trakea palpasyonu
Video 17. Laringofaringeal reflü
Video 18. Sağ vokal kordda polip

BÖLÜM 8
LENF DÜĞÜMLERİ MUAYENESİ
Video 1. Pre-postauriküler ve oksipital LAP muayenesi
Video 2. Submandibular ve submental LAP muayenesi
Video 3,4. Servikal LAP muayenesi
Video 5. Supraklavikuler LAP muayenesi 1-2
Video 6. Aksiller LAP muayenesi
Video 7. Antekübital LAP muayenesi
Video 8. İnguinal LAP muayenesi
Video 9. Popliteal LAP muayenesi

BÖLÜM 9
SOLUNUM SİSTEMİ MUAYENESİ
Video 1. Dispne ve burun kanadı solunumu
Video 2. Dispne, suprasternal çekilme ve stridor
Video 3. Dispne, takipne ve suprasternal çekilme
Video 4. Dispne, çekilmeler, ortopne ve hırıltılı solunum
Video 5. Dispne, çekilme ve ortopne
Video 6. Dispne, çekilme, ortopne ve hışıltı
Video 7. Göğüs palpasyonu
Video 8. Göğüs perküsyonu
Video 9. Trakeal ses
Video 10. Dispne, suprasternal çekilme ve stridor-1
Video 11. Dispne, suprasternal çekilme ve stridor-2
Video 12,13. Dispne, takipne, çekilme, hışıltı, sibilan ronküs ve ekspiriyum uzaması
Video 14. Kaba ronküsler
Video 15,16. Dispne, takipne ve krepitan raller

BÖLÜM 10
DOLAŞIM SİSTEMİ MUAYENESİ
Video 1. Pektus ekskavatum
Video 2. Sydenham koresi-1
Video 3. Sydenham koreası-2
Video 4. Sydenham koreası-3
Video 5. Korealı bir hastanın tedavi öncesi ve sonrası el yazısı
Video 6. Dispne, takipne, çekilme-1
Video 7. Dispne, takipne, çekilme-2
Video 8. Dispne, takipne, çekilme-3
Video 9. Dispne, takipne, çekilme-4
Video 10. Dispne, takipne, suprasternal çekilme ve stridor
Video 11. Prekordiyum palpasyonu ve tril muayenesi
Video 12. Pretibiyal ödem bakma
Video 13. Normal kalp sesi: S1 ve S2
Video 14. Üçüncü kalp sesi (S3) (Nabız: 50/dk.)
Video 15. Üçüncü kalp sesi (S3) (Nabız: 80/dk.)
Video 16. Gallop ritmi: Taşikardi+S3 (Nabız:120/dk.)
Video 17. Ejeksiyon kliği-1
Video 18. Ejeksiyon kliği-2
Video 19. Ejeksiyon kliği+ejeksiyon sistolik üfürümü
Video 20. Ejeksiyon sistolik üfürümü
Video 21. Midsistolik klik
Video 22. MVP'de geç sistolik üfürüm-1
Video 23. MVP'de geç sistolik üfürüm-2
Video 24. MVP'de geç sistolik üfürüm-3
Video 25. Perikardiyal frotman
Video 26. Masum üfürüm
Video 27. Pansistolik üfürüm-1
Video 28. Pansistolik üfürüm-2
Video 29. Erken diyastolik üfürüm
Video 30. Erken sistolik+diyastolik üfürüm
Video 31. Devamlı üfürüm 1
Video 32. Devamlı üfürüm 2
Video 33. Şant ve kollateral üfürümü
Video 34. Martı sesi üfürümü

BÖLÜM 11
KARIN MUAYENESİ
Video 1,2. Karın muayenesine, giriş ve inspeksiyon
Video 3. Dispne
Video 4. Venöz dönüş yönünün belirlenmesi
Video 5. Oskültasyon
Video 6. Batın palpasyonu-çocuk ve bebek
Video 7-10. Turgor muayenesi
Video 11. Rebound belirtisi
Video 12. Murphy belirtisi
Video 13-15. Rovsing, obturator ve psoas belirtisi
Video 16,17. Karaciğer ve dalak palpasyonu
Video 18. Karaciğer ve dalak perküsyonu
Video 19. Işınsal perküsyon
Video 20. Asitte buz belirtisi (balotman)
Video 21. Fluktuasyon

BÖLÜM 12
ÜROGENİTAL SİSTEM MUAYENESİ
Video 1. Guyon yöntemi ile böbrek palpasyonu
Video 2. Glenard yöntemi ile böbrek palpasyonu
Video 3. İsrael yöntemi ile böbrek palpasyonu
Video 4. Böbrek perküsyonu

BÖLÜM 13
NÖROLOJİK MUAYENE
Video 1. Işık refleksi
Video 2,3. Nistagmus muayenesi
Video 4. Fasiyal paralizi
Video 5. SCM, trapez kası muayenesi
Video 6,7. Dil muayenesi ve dilde fasikülasyon
Video 8-11. Yürüme bozuklukları
Video 12. Gowers belirtisi
Video 13,14. Omuz abdüksiyon/addüksiyonu, dirsek fleksiyon/ekstansiyonu
Video 15,16. El bilek ve parmak ekstansiyonu/fleksiyonu, parmak abdüksiyonu
Video 17,18. Kalça/diz fleksiyonu ve ekstansiyonu
Video 19,20. Ayak/başparmak fleksiyonu/dorsifleksiyonu
Video 21-25. Derin tendon refleksleri
Video 26,27. Kornea refleksi 1-2
Video 28-30. Yüzeyel refleksler
Video 31-36. Babinski ve eşdeğerleri
Video 37. Aşil klonusu
Video 38. Hoffmann refleksi
Video 39-43. Serebellar testler
Video 44-47. Meninks irritasyon bulguları
Video 48. Paraşüt refleksi
Video 49. Landau refleksi
Video 50. Galant refleksi
Video 51,52. Traksiyon refleksi
Video 53,54. Ventral süspansiyon refleksi

BÖLÜM 14
YENİDOĞAN MUAYENESİ
Video 1. Bebeğin ilk muayenesi
Video 2. Meningomiyelosel
Video 3,4. Dispne, takipne ve çekilme-1
Video 5. Arama ve emme refleksi-1
Video 6. Arama ve emme refleksi-2
Video 7,8. Moro refleksi
Video 9,10. Yakalama refleksi: elde ve ayakta
Video 11,12. Yerleştirme ve adım atma refleksi
Video 13. Simetrik tonik boyun refleksi
Video 14. Asimetrik tonik boyun refleksi
Video 15. Galant refleksi
Video 16,17. Ortolani ve Barlow testleri

BÖLÜM 15
LOKOMOTOR SİSTEM MUAYENESİ
Video 1. pGALS ve Yürüme muayenesi
Video 2. Ön çekmece testi
Video 3. Arka çekmece testi
Video 4. FABER testi
Video 5. FADIR testi
Video 6. Schober testi

BÖLÜM 19
DİSMORFİK ÇOCUKTA TEMEL FİZİKSEL MUAYENESİ
Cri du chat

BÖLÜM 22
DİSMORFİK ÇOCUKTA TEMEL FİZİKSEL MUAYENESİ
Video 1. İleal atrezi
Video 2. İnvajinasyon (manuel redüksiyon)
Video 3. İnguinal herni muayenesi
Video 4. Testis detorsiyonu
Video 5. Kremaster refleksi (utangaç testis)
Video 6. Fimozis muayenesi

ÖRNEK VİDEOLAR