Muayene Video Listesi
Lütfen Kalp/Solunum Seslerini ve Sesli Videoları Kulaklıkla Dinleyin.

BÖLÜM 2
PEDİYATRİK ANAMNEZ (ÖYKÜ) ALMA KILAVUZU
Video 1. Pediyatrik Anamnez Alma

BÖLÜM 2
VİTAL BULGULAR
Video 1. Nabız Muayenesi
Video 2. Kan Basıncı Ölçme
Video 3. Çocuklarda Kapiller Doluş Zamanı
Video 4. Bebeklerde Kapiller Doluş Zamanı

BÖLÜM 4
BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Video 1. Baş Çevresi Ölçme-1
Video 2. Baş Çevresi Ölçme-2

BÖLÜM 6
BAŞ MUAYENESİ
Video 1. Chvostek Belirtisi
Video 2. Baş Çevresi Ölçme
Video 3. Fontanel Muayenesi-1
Video 4. Fontanel Muayenesi-2
Video 5. Kraniyotabes Muayenesi-1
Video 6. Kraniyotabes Muayenesi-2

BÖLÜM 7
KULAK, BURUN, BOĞAZ ve BOYUN MUAYENESİ
Video 1. Ramsey Hunt Sendromu
Video 2. Dış Kulak Yolunda Egzostoz
Video 3. Orta Kulakta Glomus Timpanikum
Video 4. Spontan Nistagmus
Video 5. Sağ Burun Boşluğunda Akut Bakteriyel Rinosinüzite Bağlı Cerahatli Akıntı
Video 6. Sağ Burun Boşluğunda Septum Deviasyonu ve Polip
Video 7. Sağ Burun Boşluğunda Yabancı Cisim
Video 8. Sol Burun Boşluğunda Antrokoanal Polip
Video 9. Sağ Koanal Atrezi
Video 10. Sol Nazal Endoskopide Adenoid Vejetasyon
Video 11. Sol Nazal Endoskopide Jüvenil Nazofaringeal Anjiyofibrom
Video 12. Sol Nazal Endoskopide Nazofarinkste Malign Neoplazma
Video 13. Normal İndirekt Laringoksopi Görüntüsü
Video 14. Normal Videolaringostroboskopi Görüntüsü
Video 15. Trakea Palpasyonu
Video 16. Laringofaringeal Reflü
Video 17. Sağ Vokal Kordda Polip

BÖLÜM 8
LENF DÜĞÜMLERİ MUAYENESİ
Video 1. Pre-Postauriküler ve Oksipital LAP Muayenesi
Video 2. Submandibular ve Submental LAP Muayenesi
Video 3. Servikal LAP Muayenesi-1
Video 4. Servikal LAP Muayenesi-2
Video 5. Supraklavikuler LAP Muayenesi
Video 6. Aksiller LAP Muayenesi
Video 7. Epitroklear LAP Muayenesi
Video 8. İnguinal LAP Muayenesi
Video 9. Popliteal LAP Muayenesi

BÖLÜM 9
SOLUNUM SİSTEMİ MUAYENESİ
Video 1. Dispne ve Burun Kanadı Solunumu
Video 2. Dispne, Suprasternal Çekilme ve Stridor
Video 3. Dispne, Takipne ve Suprasternal Çekilme
Video 4. Dispne, İnterkostal ve Subkostal Çekilme
Video 5. Dispne, Çekilme ve Ortopne
Video 6. Dispne, Çekilme, Ortopne ve Hışıltı
Video 7. Göğüs Palpasyonu: Ekspansiyon ve Vibrasyon Bakma
Video 8. Göğüs Perküsyonu
Video 9. Trakeal Ses (Tuber Sufle Benzer)
Video 10. Dispne, Çekilme ve Stridor-1
Video 11. Dispne, Çekilme ve Stridor-2
Video 12. Dispne, Takipne, Çekilme, Hışıltı, Sibilan Ronküs ve Ekspiriyum Uzaması
Video 13. Ses Kaydı: Hışıltı
Video 14. Kaba Ronküsler
Video 15. Dispne, Takipne ve Krepitan Raller
Video 16. Ses Kaydı: Krepitan Raller

BÖLÜM 10
DOLAŞIM SİSTEMİ MUAYENESİ
Video 1. Sydenham Koreası-1
Video 2. Sydenham Koreası-2
Video 3. Korealı Bir Hastanın Tedavi Öncesi ve Sonrası El Yazısı
Video 4. Dispne, Takipne, Çekilme-1
Video 5. Dispne, Takipne, Çekilme-2
Video 6. Dispne, Takipne, Çekilme-3
Video 7. Dispne, Takipne, Çekilme-4
Video 8. Dispne, Takipne, Suprasternal Çekilme ve Stridor
Video 9. Prekordiyum Palpasyonu ve Tril Muayenesi
Video 10. Pretibiyal Ödem Bakma
Video 11. Normal Kalp Sesleri: S1 ve S2
Video 12. Üçüncü Kalp Sesi (S3)-1 (Nabız:50/dk)
Video 13. Üçüncü Kalp Sesi (S3)-2 (Nabız:80/dk)
Video 14. Gallop Ritmi:Taşikardi+S3 (Nabız:120/dk)
Video 15. Ejeksiyon Kliği-1
Video 16. Ejeksiyon Kliği-2
Video 17. Ejeksiyon Kliği + Ejeksiyon Sistolik Üfürümü
Video 18. Ejeksiyon Sistolik Üfürümü
Video 19. Midsistolik Klik
Video 20. MVP'de Geç Sistolik Üfürüm-1
Video 21. MVP'de Geç Sistolik Üfürüm-2
Video 22. MVP'de Geç Sistolik Üfürüm-3
Video 23. Masum Üfürüm
Video 24. Sistolik Ejeksiyon Üfürümü ve 2. Ses Çiftleşmesi
Video 25. Pansistolik Üfürüm
Video 26. Sistol Sonuna Kadar Devam Eden Sistolik Ejeksiyon Üfürümü (Ağır Aort Stenozu)
Video 27. Sistolik Ejeksiyon Üfürümü+Erken Diyastolik Üfürüm
Video 28. Devamlı (Sistolodiyastolik) Üfürüm-1
Video 29. Devamlı (Sistolodiyastolik) Üfürüm-2
Video 30. Martı Sesi Üfürümü

BÖLÜM 11
KARIN MUAYENESİ
Video 1. Venöz Dönüş Yönünün Belirlenmesi
Video 2. Bebeklerde Turgor Muayenesi
Video 3. Çocuk ve Büyüklerde Turgor Muayenesi
Video 4. Karında Yüzeyel Palpasyon ve Defans Muayenesi
Video 5. Karında Rebound Muayenesi
Video 6. Karaciğer Palpasyonu
Video 7. Dalak Palpasyonu
Video 8. Traube Üçgeninin Yeri ve Perküsyonu
Video 9. Fluktuasyon Muayenesi
Video 10. Bardakta Buz Belirtisi
Video 11. Asitte Buz Belirtisi (Balotman)
Video 12. Rovsing Belirtisinin Aranması
Video 13. Işınsal Perküsyon

BÖLÜM 12
ÜROGENİTAL SİSTEM MUAYENESİ
Video 1. Guyon Yöntemi İle Böbrek Palpasyonu
Video 2. Glenard Yöntemi İle Böbrek Palpasyonu
Video 3. İsrael Yöntemi İle Böbrek Palpasyonu
Video 4. Böbrek Perküsyonu

BÖLÜM 13
NÖROLOJİK MUAYENE
Video 1. Ense Sertliği Negatif-1
Video 2. Ense Sertliği Negatif-2
Video 3. Ense Sertliği Pozitif-1
Video 4. Ense Sertliği Pozitif-2
Video 5. Brudzinski Testi Pozitif-1
Video 6. Brudzinski Testi Pozitif-2
Video 7. Kernig Bulgusu
Video 8. Brudzinski Kontralateral Bulgusu Negatif
Video 9. Brudzinski Kontralateral Bulgusu Pozitif
Video 10. Kornea Refleksi 1-2
Video 11. Kremaster Refleksi
Video 12. Karın Cildi Refleksi-1
Video 13. Karın Cildi Refleksi-2
Video 14. Anal Refleks
Video 15. Derin Tendon Refleksleri: Biseps Refleksi
Video 16. Brakiyoradiyal Refleks
Video 17. Triseps Refleksi
Video 18. Patella Refleksi
Video 19. Aşil Refleksi
Video 20. Babinski Testi: Negatif
Video 21. Babinski Testi: Pozitif
Video 22. Klonus: Negatif
Video 23. Klonus: Pozitif
Video 24. Dudaklarda Tremor
Video 25. Ataksi
Video 26. Ataksik Yürüyüş-1
Video 27. Ataksik Yürüyüş-2
Video 28. Dismetri-1
Video 29. Dismetri-2
Video 30. Diz-Topuk Testi
Video 31. Disdiyadokokinezi
Video 32. Nistagmus-1
Video 33. Nistagmus-2
Video 34. Spontan Nistagmus
Video 35. Dilde Fasikülasyon

BÖLÜM 14
YENİDOĞAN MUAYENESİ
Video 1. Apne ve Çekilme
Video 2. Dispne, Takipne ve Çekilme-1
Video 3. Dispne, Takipne ve Çekilme-2
Video 4. Ortolani ve Barlow Testleri
Video 5. Arama ve Emme Refleksi
Video 6. Moro Refleksi
Video 7. Yakalama Refleksi: Elde ve Ayakta
Video 8. Simetrik Tonik Boyun Refleksi
Video 9. Asimetrik Tonik Boyun Refleksi

BÖLÜM 15
EKSTREMİTE VE VERTEBRAL KOLON MUAYENESİ
Video 1. Trousseau Belirtisi
Video 2. Chvostek Belirtisi
Video 3. FABER Testi
Video 4. FADIR Testi
Video 5. Ön Çekmece Testi
Video 6. Arka Çekmece Testi
Video 7. McMurray Testi
Video 8. Schober Testi

ÖRNEK VİDEOLAR